Witamy na naszej stronie!

Ogłoszenia

10 listopada 2013 13:30 | Ogłoszenia

Zbieramy nakrętki dla Krystianka. Konkurs

Tegoroczna zbiórka nakrętek dla Krystianka prowadzona jest w formie konkursu. Uczeń, który odda największą ilość plastikowych nakrętek oprócz satysfakcji z tego, że pomógł drugiej osobie, otrzyma na koniec roku szkolnego dyplom oraz nagrodę rzeczową.

REGULAMIN AKCJI I KONKURSU

1. Cel główny akcji i konkursu: Pomoc dla 3 - letniego Krystianka z Żywca. Krystian ma zespół wielu chorób, których leczenie i rehabilitacja są bardzo kosztowne.

2. Cele szczegółowe akcji i konkursu:

 • zachęcanie do działań na rzecz osób chorych i potrzebujących;
 • finansowanie leczenia, rehabilitacji, bądź specjalistycznego sprzętu medycznego osobom niepełnosprawnym, tj. Krystianek;
 • wzbudzanie prospołecznych postaw;
 • kształtowanie właściwych pro-ekologicznych odruchów i postaw u dzieci i młodzieży, a także u osób dorosłych zaangażowanych w akcję;
 • wpływanie na świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości recyklingu odpadów oraz wykorzystania surowców wtórnych.

3. Akcja zbierania nakrętek trwa cały rok szkolny, natomiast konkurs trwa od 2 września 2013r. do 31 maja 2014r. Po tym terminie można nadal przynosić nakrętki, ale nie będą one już wliczone do konkursu.

4. Przedmiotem akcji i konkursu są plastikowe nakrętki:

a) zbieramy wyłącznie PLASTIKOWE nakrętki:

 • po napojach i sokach,
 • z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynach do mycia naczyń itp.),
 • z butelek po kosmetykach (np. szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.).

b) nie zbieramy nakrętek:

 • z butelek po olejach i smarach,
 • z butelek po środkach owadobójczych, chwastobójczych i innych trujących chemikaliach,
 • z pojemników po farbach i klejach.

5. Uczestnik konkursu ma obowiązek zebrane nakrętki samodzielnie policzyć, zapisać ich ilość na kartce wraz z imieniem i nazwiskiem, a następnie oddać opiekunom samorządu uczniowskiego lub wychowawcy klasy.
6. Przyniesione nakrętki będą zliczane. Osoba która odda najwięcej nakrętek zostanie nagrodzona na koniec roku szkolnego.
7. Odpowiedzialni za akcję i konkurs: Samorząd Uczniowski.

Przeczytano: 1263 razy. Wydrukuj|Do góry