Witamy na naszej stronie!

Aktualności

17 czerwca 2019 16:50 | Aktualności

WYCIECZKA DO ZAMKU W DĘBNIE I DO TARNOWA – REALIZACJA PROGRAMU „ŻYCIE Z PASJĄ”

W dniu 8 czerwca 2019 r. 19 uczniów naszej szkoły pod opieką mgr Małgorzaty Zawady, mgr. Tomasza Juraszka i dr. Przemysława Dyrlagi uczestniczyło w wycieczce do Dębna i Tarnowa.

Uczestnicy wycieczki najpierw zwiedzili późnogotycki zamek w Dębnie, wzniesiony w latach 1470-1480 przez kanclerza wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego Jakuba z Dębna. W 1586 r. zamek został przebudowany w stylu renesansowym. Należał wówczas do Węgra Franciszka Wesselinyiego, sekretarza króla Stefana Batorego. Wesselinyi, który otrzymał zamek w drodze darowizny, zlecił prace budowlane aktywnemu w Krakowie i okolicach murarzowi Janowi de Simoni. Za czasów Wesseliniego na zamku gościł wielki węgierski poeta Balint Balassi, co upamiętnia tablica pamiątkowa. Kolejna przebudowa zamku miała miejsce pod koniec XVIII wieku, kiedy właścicielami byli członkowie rodziny Tarłów, a później kolejno: Lanckorońscy, Rogawscy, Rudniccy, Spławscy i Jastrzębscy. Zamek był na przestrzeni wieków kilkakrotnie remontowany przez zmieniających się właścicieli, jednak te prace renowacyjne nie zmieniły jego ogólnego wyglądu i pierwotnej charakterystycznej bryły budowli. W 1945 r. zamek przejęły władze państwowe. W latach 1970-1978 przeszedł on gruntowną renowację, a od 1978 r. mieści się w nim oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie z ekspozycjami zabytkowych wnętrz.

Następnie uczestnicy wycieczki zwiedzili Tarnów – miasto na prawach powiatu, położone
w województwie małopolskim, leżące przy ujściu rzeki Białej do Dunajca. Miasto stanowi centrum aglomeracji tarnowskiej i jest stolicą diecezji tarnowskiej. Zostało lokowane przez Spycimira herbu Leliwa, na podstawie dokumentu wystawionego przez kancelarię króla Władysława Łokietka z 7 marca 1330 roku. Historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny miasta zachował się do dziś. Tarnów zajmuje powierzchnię 72,38 km², którą zamieszkuje ponad 100 tysięcy mieszkańców. Miasto jest ważnym ośrodkiem turystycznym, kulturalnym i gospodarczym w Małopolsce oraz węzłem komunikacyjnym przy autostradzie A4 i linii kolejowej E 30. Na terenie osiedla Mościce znajduje się siedziba Grupy Azoty, największej grupy kapitałowej branży chemicznej w kraju oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego. W mieście działa konsulat honorowy Ukrainy.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili w Tarnowie bazylikę katedralną pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wzniesioną staraniem Spycimira Leliwity po lokacji miasta i wymieniona po raz pierwszy w wykazie świętopietrza w 1346 r. Gdy dekretem z dnia 20 września 1783 r. cesarz Józef II utworzył diecezję tarnowską obejmującą całą zawiślańską część diecezji krakowskiej wcielonej do Austrii jako Galicja tarnowski kościół zaczął pełnić funkcję katedry. W latach 1786-1880 do diecezji tarnowskiej należała również Żywiecczyzna.

Podziwiali piękno architektury kościoła Świętej Rodziny − neogotyckiej bazyliki księży ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego à Paulo, zbudowanej w latach 1904–1906 na gruncie ofiarowanym przez rodzinę książąt Sanguszków.

Zobaczyli również zabudowę rynku Starego Miasta z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym, kamienicami głównie dziewiętnastowiecznymi i kilkoma renesansowymi. W usytuowanym pośrodku tarnowskiego rynku ratuszu, który był pierwotnie siedzibą rady miejskiej i sądu wójtowsko-ławniczego, a dziś jest obiektem ekspozycyjnym Muzeum Okręgowego w Tarnowie, zwiedzili wystawy poświęcone polskiej kulturze szlacheckiej i wojskowości XVII-XVIII w. Tarnowski ratusz to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków miasta i jego symbol. Budowla jest przykładem architektury manierystycznej wyrastającej z renesansu i znajduje się na Szlaku Renesansu w Małopolsce.

Na koniec uczestnicy wycieczki przeszli ul. Krakowską – jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic Tarnowa - do budynku Starego Dworca. Obecny gmach powstał w latach 1906–1910 w oparciu o projekt E. Baudischa z Ministerstwa Kolei Żelaznych w Wiedniu. Obecnie w części jego pomieszczeń znajduje się oddział Muzeum Okręgowego – Galeria „Panorama”.

W Galerii uczniowie zwiedzili wystawę zachowanych fragmentów wielkiej „Panoramy Siedmiogrodzkiej”, namalowanej przez międzynarodowy zespół artystów pod kierunkiem znanego malarza Jana Styki, przedstawiającej zdobycie przez dowodzone przez gen. Józefa Bema (pochodził z Tarnowa) powstańcze wojska węgierskie Sybina w 1849 r. W Galerii „Panorama” uczniowie wzięli również udział w zajęciach „Uwaga! Pociąg”, poświęconych historii kolei oraz budynku dworca tarnowskiego.

 

Przeczytano: 93 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: