Witamy na naszej stronie!

Aktualności

21 października 2015 19:41 | Aktualności

Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły

Regulamin Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły Janie Klichu

1. Zagadnienia ogólne:

Konkurs  skierowany jest do uczniów z klas IV – VI. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej. Każdy uczestnik otrzyma materiały dotyczące postaci patrona od swojego wychowawcy lub organizatora konkursu, na podstawie których opracowany zostanie test konkursowy.

2. Cele konkursu:

  • Przybliżenie uczniom postaci patrona szkoły Jana Klicha.
  • Zainspirowanie uczniów do samodzielnych poszukiwań informacji na temat patrona.
  • Rozbudzenie zainteresowań historią szkoły i regionu.
  • Pogłębienie wiedzy z zakresu edukacji historycznej i polonistycznej.
  • Doskonalenie umiejętności korzystanie z różnych źródeł informacji (archiwalne numery gazetki szkolnej dostępne w bibliotece, tablice informacyjne, strona internetowa szkoły).
  • Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i czytania ze zrozumieniem dłuższych tekstów.
  • Zastosowanie wiedzy w celu rozwiązania zadań konkursowych.

3. Termin realizacji: 4 listopad 2015 r. – środa, godzina - 12.45

4. Rozstrzygnięcie konkursu:

Prace konkursowe zostaną sprawdzone przez dwuosobową komisję. Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród książkowych dla laureatów konkursu nastąpi 13 listopada podczas uroczystej akademii z okazji odzyskania niepodległości.

Przeczytano: 487 razy. Wydrukuj|Do góry