Witamy na naszej stronie!

Lista zajęć

W ramach zajęć dodatkowych z projektu EFS realizujemy następujące Kółka Zainteresowań:

Nazwa zajęć

zajęcia z j angielskiego SP

zajęcia z j angielskiego SP

zajęcia z matematyki V klasa

zajęcia z matematyki, SP

matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym SP

matematyka - inspiracje klasy IV-VI

matematyka metodą eksperymentu SP

zajęcia z informatyki (zakres podstawowy), SP matematyka i kształty SP

matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym SP

fizyka metodą eksperymentu (GIMNAZJUM)

Matematyka drogą eksperymentu (GIMNAZJUM)

matematyka - odkrywanie klasy I-III

matematyka - odkrywanie klasy I-III

matematyka - odkrywanie klasy I-III

zajęcia z j angielskiego - GIMNAZJUM

przyroda metodą eksperymentu SP

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne SP

biologia metodą eksperymentu (GIMNAZJUM)

zajęcia logopedyczne SP

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne SP

zajęcia socjoterapeutyczne SP

zajęcia terapeutyczne (GIMNAZJUM)

zajęcia (korekcyjno-kompensacyjne GIMNAZJUM)

zajęcia terapeutyczne (GIMNAZJUM)

zajęcia z j niemieckiego – (GIMNAZJUM)