Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu

Witamy na naszej stronie!

Informacje ogólne

 

Gmina Radziechowy – Wieprz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz”.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym zniwelowanie deficytów u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100 % nauczycieli.  Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 353 504,90 zł.