Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu

Witamy na naszej stronie!

Projekt "Zdrowo jem, więcej wiem".

„Zdrowo jem, więc wiem”.

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu „Zdrowo jem więc, wiem”. W projekcie biorą udział klasy 0-III. Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

W związku z przystąpieniem do projektu w poszczególnych klasach będą systematycznie spełniane zadania, dzięki którym dzieci będą nie tylko poznawały zasady zdrowego żywienia, ale również pobudzały swoją wyobraźnię i kreatywność.

VII edycja projektu "Zdrowo jem, więcej wiem" została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Konrnhauser-Dudy.