Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu

Witamy na naszej stronie!

Program nauczania

Przedszkole mieszczące się w Zespole Szkół w Wieprzu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00- 16:00


Od września dzieci w trakcie zajęć wykorzystują podręczniki „ Mały elementarz” Roczne Przygotowanie Przedszkolne, wydane przez Wydawnictwa JUKA.

O programie:

 Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci jest przeznaczony do instytucjonalnie zorganizowanej pracy pedagogicznej z małymi dziećmi.

Jego autorska koncepcja jest dostosowana do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, z dnia 27 sierpnia 2012 roku oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Zgodnie z zapisem mówiącym o możliwości dokonywania zmian w innych programach (§2, p. 3), proponowany program jest, dostosowaną do nowych wytycznych, wersją programu Nasze przedszkole.

Układ treści programowych skoncentrowanych wokół form aktywności dzieci podyktował specyfikę ujęcia szczegółowych celów edukacji, pogrupowanych według wcześniej przyjętego porządku.

Dokonano także przyporządkowania celów dotyczących wspomagania określonego rodzaju aktywności dziecięcej celom nadrzędnym wytyczonym w podstawie programowej.

Cele dotyczące wspomagania:

- aktywności społecznej

-aktywności językowej

-aktywności poznawczej

-aktywności artystycznej

-aktywności ruchowej i zdrowotnej.