Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu

Witamy na naszej stronie!

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W GRUPIE 6 LATKÓW

 

8:00-8:45       

 

RANEK  ĆWICZYMI I BAWIMY SIĘ

·         Schodzenie się dzieci, gry i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

·        Ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyka kompleksowa i zainteresowaniami dzieci.

8:45-9:00             

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

·         Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowanie do śniadania.

 

9:00-9:30  

JEMY ŚNIADANIE

·         Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, zabawy dowolne.

 

9:30-10:45

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH  EDUKACYJNYCH

·         Zajęcia wychowawczo – edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. Zabawy dowolne.

 

10:45- 11:00

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU

·         Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowaniem do wyjścia na świeże powietrze.

 

11:00- 11:45

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

·         Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze, spacery i wycieczki.

( w przypadku  nieodpowiedniej pogody- gry i zabawy ruchowe w sali)

 

11:45 -12:00

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

·         Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługa dziecka i przygotowanie do obiadu.

 

12:00- 12:30

JEMY OBIAD

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku

12:30- 13:00

ODPOCZYWAMY

·         Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

 

13:00 -13:50

BAWIMY SIĘ W SALI LUB W OGRODZIE

·         Zabawy dowolne, dydaktyczne, organizowane w sali lub ogrodzie, udział w zajęciach dodatkowych, praca indywidualna.

 

13:50- 14:30

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO POSIŁKU I JEMY PODWIECZOREK

·         Kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka, przygotowaniem do posiłku i kulturalnych zachowań przy stole.

 

14:30- 16:00

BAWIMY SIĘ W KACIKACH ZAINTEESOWAŃ LUB OGRODZIE                   PRZEDSZKOLNYM

·         Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna.