Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu

Witamy na naszej stronie!

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

im. Jana Klicha w Wieprzu

2019/2020


Przewodnicząca - Karolina Hubka

Z-ca - Joanna Ziółkowska

Sekretarz - Sylwia Wójtowicz

Skarbnik - Magdalena Kubica


Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca -

Członkowie -


 

Konto Rady Rodziców:

Etno Bank Spółdzielczy  w Radziechowach-Wieprzu

31 8140  0009 0001  4339 3000 0010.