Witamy na naszej stronie!

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

im. Jana Klicha w Wieprzu


Przewodnicząca - Anna Szwed - Dudek

Z-ca - Małgorzata Matlak

Sekretarz -

Skarbnik -


Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca -

Członkowie -


 

Konto Rady Rodziców:

Etno Bank Spółdzielczy  w Radziechowach-Wieprzu

31 8140  0009 0001  4339 3000 0010.