Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu

Witamy na naszej stronie!

Informacje

Odział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu


Odział przedszkolny mieszczący się w Szkole Podstawowej w Wieprzu pracuje od poniedziałku do piątku w  godzinach od 8.00-13.00


Od września dzieci w oddziale przedszkolnym w trakcie zajęć wykorzystują podręczniki „Tropiciele” wydane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne .

O programie kształcenia dzieci:

Praca w przedszkolu planowana jest w oparciu o podstawę programową i program „Od przedszkolaka do pierwszaka. Program edukacji przedszkolnej” ( autor : Iwona Broda) i inne programy m. in. z dziedziny ekologii, higieny oraz edukacji regionalnej.
W pracy dydaktyczno wychowawczej wykorzystywane są następujące metody:
-  „Ruch Rozwijający” – terapia i wspomaganie rozwoju dziecka wg W.Sherborne;

- „ Gimnastyka buzi języka” – ćwiczenia logopedyczne;

Pedagogika zabawy „Klanza” – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji;

- Elementy „Odimiennej metody nauki czytania”  I. Majchrzak - przygotowanie do nauki pisana i czytania;

-  prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji
matematycznej;

-metody aktywne : gimnastyka twórcza R.Labana i K.Orffa, techniki parateatralne (zabawy w teatr), metoda twórczego myślenia „burza mózgów”;

-techniki relaksacyjne, bajkoterapia – oddziaływanie wychowawcze i terapeutyczne.

W trakcie roku szkolnego współpracujemy z rodzicami m.in. w zakresie :
- wyboru Rady Rodziców i prowadzenia z nią wspólnych działań na rzecz odziali przedszkolnego w ciągu całego roku szkolnego;
- udziału w uroczystościach przedszkolnych.